Doanh thu là gì? sự khác nhau giữa doanh thu và thu nhập

doanh thu là gì

Doanh thu là yếu tố mà tất cả những người làm kinh doanh đều quan tâm, đây là yếu tố được tính dựa trên dịch vụ bán hàng. Để hiểu rõ hơn về doanh thu chúng ta sẽ tìm hiểu trong nội dung bài viết này.

  1. Doanh thu là gì?

Doanh thu là số tiền mà doanh nghiệp kiếm được từ việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ cho khách hàng của mình. Ví dụ, doanh thu của nhà bán lẻ sẽ bao gồm doanh số bán hàng, doanh thu của một công ty luật sẽ bao gồm các khoản thu được từ việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng, và doanh thu của ngân hàng sẽ bao gồm số tiền lãi của khoản vay cho khách hàng vay.

doanh thu là gì

Theo phương pháp kế toán tích lũy, doanh thu được báo cáo trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo kỳ khi doanh thu kiếm được (không phải là thời điểm nhận được tiền mặt). Điều này có nghĩa là doanh thu có thể xảy ra trước khi nhận được tiền mặt, sau khi nhận được tiền mặt, hoặc đồng thời nhận được tiền mặt. Do đó, doanh thu khác với biên nhận tiền mặt.

Doanh thu thường được phân loại thành hai loại: doanh thu hoạt động và doanh thu không hoạt động. Doanh thu hoạt động liên quan đến hoạt động chính của công ty. Ví dụ: doanh thu hoạt động của nhà bán lẻ có thể bao gồm doanh số bán hàng, bán hàng bảo hành mở rộng và doanh thu sửa chữa. Doanh thu không hoạt động liên quan đến hoạt động ngẫu nhiên của công ty. Điều này có nghĩa là doanh thu không hoạt động của nhà bán lẻ sẽ bao gồm tiền lãi và tiền thuê nhà mà nó kiếm được từ khoản đầu tư của mình.

  1. Sự khác nhau giữa doanh thu và thu nhập

Thu nhập hoặc thu nhập ròng là tổng thu nhập hoặc lợi nhuận của công ty.  Khi các nhà đầu tư và các nhà phân tích nói về thu nhập của công ty là họ đang thực sự đề cập đến thu nhập ròng hoặc lợi nhuận cho công ty.

Thu nhập ròng được tính bằng cách lấy doanh thu và trừ các chi phí kinh doanh như  khấu hao, lãi, thuế và các chi phí khác. Thu nhập ròng xuất hiện trên bảng sao kê thu nhập của công ty và là một thước đo quan trọng về khả năng sinh lời của một doanh nghiệp.

Doanh thu luôn được đề cập đến ở trong hàng đầu tiên của báo cáo, còn thu nhập thì lại được biểu hiện bằng dòng dưới dùng trong một báo cáo thu nhập của công ty. Cụ thể hơn, lợi nhuận chính là thu nhập của công ty sau khi tất cả các chi phí đã được khấu trừ từ doanh thu. Các chi phí này bao gồm các chi phí lãi vay được trả cho các khoản vay, chi phí chung và hành chính,  thuế thu nhập và các chi phí hoạt động như tiền thuê nhà, tiện ích và biên chế. Điểm mấu chốt của công ty cũng được gọi là  lợi nhuận ròng. Có thể có thêm các luồng thu nhập bổ sung vào thu nhập, có thể bao gồm tiền lãi được tích lũy trên các khoản đầu tư hoặc tiền từ việc bán tài sản vật chất hoặc vô hình, chẳng hạn như thiết bị hoặc trái phiếu.

Ví dụ: Apple Inc

Apple Inc. (AAPL) đã đăng một số doanh thu hàng đầu là 228,57 tỷ đô la vào ngày 30 tháng 9 năm 2017. Số doanh thu của công ty này tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng hàng đầu 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Apple đã đưa ra con số 48,35 tỷ USD lợi nhuận ròng trong cùng kỳ, tăng 5,8% trong lợi nhuận từ năm 2016.

Chúng ta có thể thấy rằng thu nhập ròng của Apple là nhỏ hơn tổng doanh thu của họ kể từ khi thu nhập ròng là kết quả của tổng doanh thu trừ đi tất cả các chi phí của Apple trong giai đoạn này. Ví dụ trên cho thấy thu nhập khác nhau như thế nào từ doanh thu khi đề cập đến tài chính của công ty. Tăng trưởng lợi nhuận và tăng trưởng doanh thu có thể đạt được theo nhiều cách khác nhau. Một công ty như Apple có thể trải nghiệm sự tăng trưởng hàng đầu do ra mắt sản phẩm mới như iPhone mới, dịch vụ mới hoặc chiến dịch quảng cáo mới dẫn đến doanh thu tăng giúp doanh thu tăng 6.7% so với cùng kỳ. Tăng trưởng lợi nhuận có thể đã xảy ra từ sự gia tăng doanh thu, mà còn từ việc cắt giảm chi phí hoặc tìm kiếm một nhà cung cấp rẻ hơn.

Điểm mấu chốt của vấn đề, thu nhập thường được coi là một từ đồng nghĩa với doanh thu vì cả hai thuật ngữ đều đề cập đến dòng tiền dương. Tuy nhiên, trong bối cảnh tài chính, thu nhập dài hạn hầu như luôn đề cập đến lợi nhuận ròng hoặc thu nhập ròng vì nó thể hiện tổng thu nhập còn lại sau khi tính tất cả các chi phí và thu nhập bổ sung.

Cả doanh thu và thu nhập ròng đều hữu ích trong việc xác định sức mạnh tài chính của một công ty, nhưng chúng không thể hoán đổi cho nhau. Điểm mấu chốt hoặc thu nhập ròng mô tả mức độ hiệu quả của một công ty với chi tiêu và quản lý chi phí hoạt động của công ty . Mặt khác, doanh thu hoặc hàng đầu chỉ cho thấy hiệu quả của một công ty trong việc tạo doanh thu và doanh thu và không tính đến hiệu quả hoạt động có thể có tác động đáng kể đến lợi nhuận.

  1. Doanh thu và thu nhập hoạt động như thế nào?

Thu nhập và doanh thu hoạt động là các chỉ số quan trọng thể hiện thu nhập kiếm được từ một công ty. Tuy nhiên, hai con số là những cách khác nhau để thể hiện thu nhập của công ty.

Ví dụ: so sánh doanh thu và thu nhập. Dưới đây là ví dụ về thu nhập hoạt động và doanh thu được đánh dấu để minh họa sự khác biệt giữa hai số liệu. Báo cáo thu nhập dành cho JC Penney tính đến cuối năm 2017 theo báo cáo hàng năm của họ.

Tổng doanh thu hoặc tổng doanh thu thuần là 12,5 tỷ đô la cho năm 2017. Doanh thu thuần là doanh thu trừ đi hàng hóa trả về phổ biến cho các nhà bán lẻ.

Thu nhập hoạt động là 116 triệu đô la và nằm sâu hơn sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến hoạt động trong năm. Chi phí bao gồm chi phí hàng hóa bán được 8,1 tỷ đô la và SG & A, hoặc chi phí không trực tiếp gắn liền với sản xuất, 3,4 tỷ đô la cho tổng số 12,39 tỷ đô la  để tạo ra thu nhập hoạt động 116 triệu đô la.

Thu nhập ròng là lợi nhuận hoặc thu nhập của công ty và đến – 116 triệu đô la (lỗ) trong năm.

JC Penney kiếm được 116 triệu đô la trong thu nhập hoạt động trong khi kiếm được 12,5 tỷ đô la trong tổng doanh thu. Sự khác biệt giữa hai con số cho thấy lý do tại sao phân tích báo cáo tài chính có thể là một thách thức. Một mình, doanh thu 12,5 tỷ đô la xuất hiện ấn tượng lúc khởi phát, nhưng khi tính vào chi phí, thu nhập hoạt động chỉ là 116 triệu đô la.

Ngoài ra, bạn sẽ nhận thấy rằng thu nhập ròng đã thua lỗ trong năm là 116 triệu đô la sau khi trừ đi khoản lãi trả cho khoản nợ chưa thanh toán của công ty. Ví dụ trên cho thấy tầm quan trọng của việc sử dụng nhiều số liệu trong việc tính toán khả năng sinh lời của một công ty trước khi đầu tư.

Kết Luận

Trên đây là những thông tin cơ bản nhất về doanh thu, để hiểu rõ hơn chúng tôi đã so sánh với thu nhập. Trong kinh doanh đây là những yếu tố bất kỳ ai cũng phải quan tâm hàng đầu.

rotosavants.com

Doanh thu là gì? sự khác nhau giữa doanh thu và thu nhập
5 (100%) 1 vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *